Tips

Zonnebanken of andere toestellen die ultravioletstralen afgeven, zouden niet mogen worden gebruikt door personen die zeer gevoelig zijn voor zonnestralen, zonnebrand vertonen, lijden aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden.

Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is verboden voor personen onder de 18 jaar en personen met een huidtype 1.

Kunstmatige of natuurlijke ultravioletstralen kunnen de huid en de ogen ernstig en onomkeerbaar beschadigen.

Intense en herhaalde blootstelling aan ultravioletstralen kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker.

Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen kan oogbeschadigingen veroorzaken zoals keratitis (hoornvliesontsteking) of cataract (troebel worden van de ooglens).

Daarom worden tijdens elke blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen de volgende voorzorgen in acht genomen:

  • dragen van een beschermende bril;
  • zich zorgvuldig ontschminken;
  • geen zonnebrandmiddel of andere cosmetische producten gebruiken;
  • zich niet blootstellen aan ultravioletstralen wanneer men geneesmiddelen inneemt die de gevoeligheid voor deze stralen verhogen;
  • het advies van de arts inwinnen alvorens gebruik te maken van een zonnebank indien men aan een huidziekte lijdt;
  • de tijd van de blootstelling tijdens de eerste sessie beperken om te zien hoe de huid reageert;
  • vóór elk gebruik de zonnebank reinigen.